new 9%
Tủ lạnh Hitachi 600 Lít Inverter R-M700PGV2